Disclaimer

De inhoud van deze webshop is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet juist is. Besteljeverf.nl is niet aansprakelijk en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op de website. Type-, druk- en zetfouten worden zo spoedig mogelijk worden aangepast. Aan de berekeningen die met behulp van of door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.   

Het auteursrecht op deze website berust bij de houder en/of exploitant van deze website of bij derden, die met toestemming deze website en/of het (beeld-)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de houder en/of exploitant. Niets uit de tekst of afbeeldingen mag openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudend de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Besteljeverf.nl of de desbetreffende derde.

 

Ervaar je problemen op de website Besteljeverf.nl, dan verzoeken wij je vriendelijk om ons op de hoogte te brengen. Zo mogelijk zal Besteljeverf.nl alles in het werk stellen om dit probleem te verhelpen. Door het bezoeken van Besteljeverf.nl verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.